خانه
تماس با ما
 
فعالیتهای باشگاه گل اندام
یوگا چیست
 
اخبار
برنامه هاي سال 1394باشگاه يوگا-گل اندام
معرفی عناوین دوره هاي آموزشي و كارگاه ها ی باشگاه گل اندام
*گالري
*- مقاله
 
سال نو مبارک
****مربیگری یوگا درجه 3 اکنون در باشگاههای گل اندام در حال برگزاریست
   

خداوندا : مارا یاری کن تا در تعادل زندگی کنیم.   

 

 باشگاه یوگا - گل اندام

 

 

 

 

باشگاه یوگا-گل اندام به مدیریت مسئول کمیته یوگا استان البرز،فخرسادات صانعی کاشانی

اولین باشگا ه تخصصی یوگا استان البرز با سابقه 23 ساله

برگزار کننده کلیه کارگاههای باز آموزی و دوره های مربیگری یوگا ،زیر نظر انجمن یوگا وبا مجوزفدراسیون ورزشهای همگانی

   

   
 

 Copy Right By Saminiran.com  @2008