خانه
 
فعالیتهای باشگاه گل اندام
یوگا چیست
 
پانيك اتك
دوره تحليل رفتار متقابل
سبک های یوگا
آساناها
اخبار
94 برنامه هاي سال
دوره ها و کارگاه ها
گالري
مقاله
 
یاما و نیا ما را با آسانا می آموزیم
ما آرامش را تمرین می کنیم تا بدانیم چگونه حرکت کنیم ما لطافت را یاد می گیریم تا بتوانیم قدرتمند باشیم. ما تک تک اجزای بدنمان را می شناسیم تا بتوانیم کل وجودمان را درک کنیم
   

خداوندا : مارا یاری کن تا در تعادل زندگی کنیم.   

 

آکادمی یوگا - گل اندام

 

 

 

 

آکادمی یوگا-گل اندام به مدیریت مسئول کمیته یوگا استان البرز،فخرسادات صانعی کاشانی

اولین باشگا ه تخصصی یوگا استان البرز با سابقه 24 ساله

برگزار کننده کلیه کارگاههای باز آموزی و دوره های مربیگری یوگا ،زیر نظر انجمن یوگا وبا مجوزفدراسیون ورزشهای همگانی

   

   
 

 Copy Right By Saminiran.com  @2008